vzw Vrienden van Herman Wijns


Vrienden van Herman Wijns

De herdenkingsviering zal in 2018 doorgaan op 26 mei.


De "Vrienden van Herman Wijns" is een vzw, opgericht naar aanleiding van het opmerkelijke leven van Herman Wijns (1931-1941). Het leven van dit kind werd getekend door zijn bijzondere aandacht voor de eucharistie en de mensen rondom hem. Verschillende mensen merkten in hun ontmoetingen met hem zijn uitzonderlijke en intense uitstraling op. Voor een kind deed hij verrassende uitspraken.

Na zijn dood op tienjarige leeftijd, kwamen mensen bidden bij zijn graf. Steeds meer werden gunsten gevraagd of steun in moeilijke periodes. De ouders van Herman Wijns kregen massa's brieven. Deze toevloed van mensen die steun en hulp vonden bij het graf van Herman Wijns, bleef groeien.

Tot op de dag van vandaag vinden vele mensen aansluiting. De vzw houdt de gedachtenis aan Herman Wijns levendig. Zij organiseert gebedsmomenten, voorziet in het onderhoud van het graf, en heeft in het herinneringshuis een herdenkingsplaats gevonden. Men kan dit herinneringshuis bezoeken waar zijn bedje en andere rekwisieten tentoongesteld zijn, elke zaterdag van 10 tot 15u.

U bent hartelijk welkom om samen met ons dit bijzonder kind te leren kennen...


Meer over het bestuur van de vzw Vrienden van Herman Wijns

logo Vrienden Herman Wijns